wcz445566
 域名:http://wcz5566.blog.globalimporter.net/
 
  ·我的人生

人生个状态,那就是一堆白骨路漫漫,我们要经历挫折痛苦,也要经历成功喜悦.但最终我们都回到了一个状态,那就是一堆白骨

[2008年 6月29日 9 : 30]      评论:[0] | 浏览:[7209]
  日 历 calendar
« 5月 2021 »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31              
  全 站 搜 索

  博 客 介 绍 
    
  文 章 分 类 
· 为了明天 [1]
  最 新 发 表 
    我的人生
  文 章 归 档 
  最 新 回 复 
  我的连 接(已关闭) 
  博 客 统 计 
·
文章总数:1
·
评论总数:0
·
访问总数:42137
   管理入口